โรงเรียนวัดสมหวัง
หมู่ที่ 8 ถนนโกเตง-ภูธร 8 บ้านสมหวัง  ตำบลวัดประดู่  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-409021
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชะอ้อน ชาวยบำรุง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวอัจฉรา จุติอมรเลิศ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2