โรงเรียนวัดสมหวัง
หมู่ที่ 8 ถนนโกเตง-ภูธร 8 บ้านสมหวัง  ตำบลวัดประดู่  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-409021
ปฐมวัย

นางสาวพวงรัตน์ จันทร์เอียด
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวอรนัฐ สร้างสกุล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวปทิตตา ปานเพชร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวพวงรัตน์ จันทร์เอียด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสำอางค์ สมวงศ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางกาญจนา ชูแก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2