โรงเรียนวัดสมหวัง
หมู่ที่ 8 ถนนโกเตง-ภูธร 8 บ้านสมหวัง  ตำบลวัดประดู่  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-409021
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ริญญภัสร์ ชัยรัตน์รังษี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสิรินทรา อภัยกุล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายนิรันดร์ โอ่ทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

ว่าที่ ร.ต.หญิงมัลลิกา ชุมทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2