โรงเรียนวัดสมหวัง
หมู่ที่ 8 ถนนโกเตง-ภูธร 8 บ้านสมหวัง  ตำบลวัดประดู่  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-409021
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วราพร สุวรรณสมุทร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวธนนันท์ นุ่นจำนงค์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายภูเบศ เสนา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2