โรงเรียนวัดสมหวัง
หมู่ที่ 8 ถนนโกเตง-ภูธร 8 บ้านสมหวัง  ตำบลวัดประดู่  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-409021
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

มารศรี ศรีสมบัติ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายนิรันดร์ โอ่ทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

สุกัญญา อนันตกระจาย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายโสรธัส ปุ่นสุวรรณ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2