โรงเรียนวัดสมหวัง
หมู่ที่ 8 ถนนโกเตง-ภูธร 8 บ้านสมหวัง  ตำบลวัดประดู่  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-409021
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางศิรินันท์ เทียนแก้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

มัลลิกา ชุมทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวอมรรัตน์ บุนนาค
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2