โรงเรียนวัดสมหวัง
หมู่ที่ 8 ถนนโกเตง-ภูธร 8 บ้านสมหวัง  ตำบลวัดประดู่  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-409021
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชินภัค ณ ระนอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

ธีรพร จันทรโชตะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวฐิติมา พัฒนจร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2