โรงเรียนวัดสมหวัง
หมู่ที่ 8 ถนนโกเตง-ภูธร 8 บ้านสมหวัง  ตำบลวัดประดู่  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-409021
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

พัฒนา อินทรกำเนิด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

ริญญภัสร์ ชัยรัตน์รังษี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1