โรงเรียนวัดสมหวัง
หมู่ที่ 8 ถนนโกเตง-ภูธร 8 บ้านสมหวัง  ตำบลวัดประดู่  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-409021
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ไฟล์โหลด CAI ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ข้อมูลสารสนเทศ
ชื่อนักเรียน : อัจฉรีพร, ชลธิชา, ขวัญฤดี
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2562,21:23   อ่าน 829 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ไฟล์โหลดแอฟลงโทรศัพท์ : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ข้อมูลสารสนเทศ
ชื่อนักเรียน : อัจฉรีพร, ชลธิชา, ขวัญฤดี
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2562,21:19   อ่าน 225 ครั้ง
ชื่อผลงาน : บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง หลักการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
ชื่อนักเรียน : ครูมัลลิกา ชุมทอง
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2561,15:57   อ่าน 455 ครั้ง