โรงเรียนวัดสมหวัง
หมู่ที่ 8 ถนนโกเตง-ภูธร 8 บ้านสมหวัง  ตำบลวัดประดู่  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-409021
ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา
โครงงานคุณธรรม กลุ่มวัยสวย วัยใส ใส่ใจความดี (อ่าน 1535) 08 ธ.ค. 60
เอกสารเผยแพร่ กลุ่มเยาวชนคนพอเพียง (อ่าน 1259) 05 ต.ค. 59
เอกสารเผยแพร่โครงงานคณิตศาสตร์ (อ่าน 1538) 03 ต.ค. 59