โรงเรียนวัดสมหวัง
หมู่ที่ 8 ถนนโกเตง-ภูธร 8 บ้านสมหวัง  ตำบลวัดประดู่  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-409021
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนวัดสมหวัง ต้อนรับ นายตวง อันทะไชย มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา การจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา
เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2563 โรงเรียนวัดสมหวังร่วมต้อนรับ นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมมาธิการการศึกษา และคณะ มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา การจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา สู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน และการจัดเสวนาโครงการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 2563,10:54   อ่าน 284 ครั้ง