โรงเรียนวัดสมหวัง
หมู่ที่ 8 ถนนโกเตง-ภูธร 8 บ้านสมหวัง  ตำบลวัดประดู่  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-409021
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายชื่อนักเรียน 1/2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.1 MB 188494
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติราชการ ปี 2562 188549
แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.54 MB 188492
รายชื่อนักเรียน ปี 58 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 373.5 KB 188610
แบบบันทึกประวัตินักเรียน ส.ว.ป.1 สำหรับมัธยมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 56.5 KB 188594
แบบบันทึกประวัตินักเรียน ส.ว.ป.1 สำหรับประถมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 55 KB 188599
แบบประเมินความพึงพอใจโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 86.42 KB 188622
คู่มือ วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 462.5 KB 188591
สถิติจำนวนนักเรียนที่สมัครสอบเข้าศึกษาต่อ Word Document ขนาดไฟล์ 15.29 KB 188594
ตารางสรุปผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 24.58 KB 188624
รายชื่อครูที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ Word Document ขนาดไฟล์ 16.03 KB 188606
แบบคำร้องขอย้าย Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 188725
แบบสำรวจไฟฟ้า Word Document ขนาดไฟล์ 18.28 KB 188578
บันทึกค่าน้ำประปา Word Document ขนาดไฟล์ 15.07 KB 188587
บันทึกค่าโทรศัพท์ Word Document ขนาดไฟล์ 14.08 KB 188585
บันทึกค่ากระแสไฟฟ้า Word Document ขนาดไฟล์ 12.59 KB 188590
ตารางแสดงจำนวนทรัพย์สินที่เสียหาย Word Document ขนาดไฟล์ 12.59 KB 188593
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายในงานสวัสดิการ Word Document ขนาดไฟล์ 13.24 KB 188583
จำนวนครุภัณฑ์ Word Document ขนาดไฟล์ 14.33 KB 188592
ข้อมูลงบประมาณ ที่ใช้จ่ายจริงปีงบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 11.5 KB 188594
แบบเก็บข้อมูลทะเบียนนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 80 KB 188598
ตารางแสดงจำนวนนักเรียนและสภาพปัญหาของนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม Word Document ขนาดไฟล์ 19.36 KB 188584
แบบเก็บข้อมูลบุคลากร Word Document ขนาดไฟล์ 354 KB 188608
สาระสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 82.06 KB 188609